STORITVE

Že misel o samostojni poti je dovolj, da nas kontaktirate. Z našo pomočjo boste lažje pripravili vse, kar je potrebno. Od odprtja podjetja, prijave v zavarovanje, oddaje dokumentov na FURS, do transakcijskega računa in od tam naprej. Skrbimo, da bo vaše podjetje delovalo v skladu z zakonodajo. Svetujemo vam, vas opominjamo ter opozarjamo o spremembah. Smo vaš asistent pri poslovanju.
 
 

Samostojni podjetnik – normiranec

Med samostojnimi podjetniki velja zmotno prepričanje, da normirancu ni potrebno voditi poslovnih knjig. Vendar temu ni tako.

Za vas poskrbimo, da so vsi obrazci ter obračuni pravočasno oddani na FURS, vodimo knjigo izdanih računov, register osnovnih sredstev ter pazimo, da poslovanje poteka v skladu z zakonodajo.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE
 
 

Samostojni podjetnik – enostavno knjigovodstvo

Samostojnim podjetnikom z manjšim obsegom poslovanja priporočamo enostavno knjigovodstvo. Tudi za vas poskrbimo, da so vsi obrazci ter obračuni pravočasno oddani. Vodimo poslovne knjige, register osnovnih sredstev, izdelamo obračune prispevkov, plač, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev. Izdelamo medletne bilance ter izdelamo in oddamo zaključne račune.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE
 
 

Samostojni podjetnik ter podjetje – dvostavno knjigovodstvo

Samostojnim podjetnikom z bolj kompleksnim poslovanjem priporočamo dvostavno knjigovodstvo. Za podjetja je ta način vodenja knjig obvezen. Poleg že prej omenjenih storitev velja na tem mestu omeniti še obračune DDV ter skrb za vaše zaposlene.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE