Samostojni podjetnik – enostavno knjigovodstvo

Samostojnim podjetnikom z manjšim obsegom poslovanja priporočamo enostavno knjigovodstvo. Tudi za vas poskrbimo, da so vsi obrazci ter obračuni pravočasno oddani. Vodimo poslovne knjige, register osnovnih sredstev, izdelamo obračune prispevkov, plač, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev. Izdelamo medletne bilance ter izdelamo in oddamo zaključne račune.