Samostojni podjetnik – normiranec

Med samostojnimi podjetniki velja zmotno prepričanje, da normirancu ni potrebno voditi poslovnih knjig. Vendar temu ni tako.

Za vas poskrbimo, da so vsi obrazci ter obračuni pravočasno oddani na FURS, vodimo knjigo izdanih računov, register osnovnih sredstev ter pazimo, da poslovanje poteka v skladu z zakonodajo.